AMICITIA VILT
Harmonie & Zangkoor

Welkom

Welkom op de website van Amicitia Vilt. 

Amicitia Vilt is in 1893 opgericht als zangvereniging om in 1919 te worden omgevormd tot harmonie. Bij de voorbereidingen van de start als harmonie werd G. Smeets benoemd tot dirigent om dat tot 1954 te blijven. In die periode lag de nadruk op het plezierig samen musiceren en het opluisteren van weidefeesten en processies; de naam Amicitia, die vriendschap betekent, werd in die tijd alle eer aangedaan. Na de periode G. Smeets volgden de dirigenten (die toen nog directeur werden genoemd) elkaar sneller op. 
De vereniging is betrokken bij de diverse festiviteiten die in de directe omgeving plaats vinden, ze brengt serenades bij jubilea, openingen etc, begeleidt de processies en geeft concerten, kortom ze heeft een belangrijke sociale en culturele functie binnen de leefgemeenschap. Daarnaast heeft de harmonie ook de doelstelling om binnen de gegeven mogelijkheden het muzikale niveau op peil te houden. De harmonie neemt jaarlijks deel aan het federatieconcours van de Geulvallei en neemt in principe een keer in de vier jaar deel aan het bondsconcours. De vereniging investeert in opleidingen voor haar leden zodat ook beginnende muzikanten mogelijkheden krijgen om zich bij de harmonie te voegen. 

Interesse gewekt? 

Bezoek eens een van onze repetitie avonden. Voor het zangkoor op de woensdagavond eenmaal per twee weken en voor de harmonie iedere vrijdagavond.