E-mail: bestuur@harmonieamicitiavilt.nl
Voorzitter: Ad Kleinjans
Secretaris: Thomas Martens
Postadres: Sint Josephstraat 25, 6231 EC, Meerssen
IBAN: NL13RABO0106210165
Repetitielokaal
Gemeenschapshuis Cascade
Nachtegaalstraat 25
6325 AX Vilt- Berg & Terblijt