Het Koor Amicitia Vilt is een gemengd koor waar iedereen die van zingen houdt, welkom is. Op het repertoire staat vooral ‘lichte muziek’, maar met voldoende uitdaging. Voorbeelden van activiteiten zijn deelname aan korentreffen, opluisteren van kerkelijke activiteiten, kerstconcerten of gezamenlijke optredens met het harmonieorkest.
Het koor repeteert een keer per veertien dagen op woensdag van
19:00 uur tot20:30 uur in Gemeenschapshuis Cascade te Vilt.

De Dirigent

Rob Meijers is naast countertenor ook docent zang. Als docent is hij verbonden aan SCHUNCK Muziek & Dans te Heerlen. Ook heeft hij een eigen lespraktijk. Rob volgde zijn opleiding aan het conservatorium. Aanvankelijk als bariton, maar later heeft hij zich gespecialiseerd in het stemvak Countertenor. Als Countertenor is hij regelmatig te horen op de diverse concertpodia. Rob streeft naar een goede mix tussen voldoende uitdaging en gezelligheid.